Termo San d.o.o.

Pelješki tunel

Jedan od najzahtjevnijih projekata u 2022. godini bio je hidroizolacija tunela na Pelješcu. Prva faza hidroizolacije tunela sastojala se od postave drenažnog sloja geotekstila (500g/m2) i PVC membrane namijenjene za tunelske radove na visini od 2m s lijeve i desne strane tunela. Također, prva faza hidroizolacije tunela omogućuje izradu armirano betonskih temelja koji omogućuju ulazak hidroizolaterske skele u tunel. Druga faza hidroizolacije uključivala je izolatersku skelu pomoću kojeg je hidroizoliran tunel Debeli brijeg koji je dugačak 2.5 km. U fazi izrade hidroizolacije željeli smo olakšati proces te prilagoditi ga europskim standardima pa smo sukladno tome naručili sofisticiranu robotsku skelu s kojom smo radili na sedamstotom metru tunela. SAFI skela nam je olakšala mnogobrojne izazove u tunelu čija je podloga bila s velikim brojem odvala i do 2m oscilacije od projektiranog profila tunela. Osim robotske skele za izradu hidroizolacije tunela PVC membranom koristili smo visokokvalitetne profesionalne alate.
Za pričvršćivanje geotekstila i PVC diskova za betonsku podlogu koristili smo HILTI pištolje na barutni pogon DX5 i HILTI pištolje na plinski pogon GX3.
Za zavarivanje vrućim zrakom korstili smo double seam LEISTER TWINNY S robotsku mašinu, a za detalje i sitne popravke koristili smo ručni fen za zavarivanje LEISTER TRIAC ST.

Izrada kompletne hidroizolacije na pomoćnim objektima tunela i pristupnih cesta uključivala je sljedeće objekte: CENTAR KONTROLE PROMETA (temeljna hidroizolacija bitumenom, hidroizolacija mokrih čvorova objekta, krovni hidroizolacijski sustav), VODOSPREMA DEBELI BRIJEG i VODOSPREMA KAMENICE ( temeljna hidroizolacija bitumena, hidroizolacija unutrašnjosti vodosprema s TPO membranom).

Za sva pitanja i savjete obratite nam se s povjerenjem.