Termo San d.o.o.

Hidroizolacija objekata niskogradnje

Naš stručni, uhodan i iskusan tim uspješno je realizirao veliki broj projekata. Orijentirani smo na hidroizolacijske radove na kompleksnim i zahtjevnim građevinskim objektima poput mostova i tunela.

Uspješno i kvalitetno realiziranim projektima visoko smo se pozicionirali među tvrtkama specijaliziranim za hidroizolacijske radove u niskogradnji.

Hidroizolacija mostova

Hidroizolacija štiti strukturu mosta od štetnih djelovanja vlage i korozije koje uzrokuju stvaranje pukotina i drugih oštećenja betona čemu dodatno pridonose i ostali negativni utjecaji poput ugljičnog dioksida koji karbonizacijom betona mijenja njegove mehaničke karakteristike i atmosferski utjecaji poput velikih temperaturnih oscilacija koje uzrokuju stvaranje pukotina u koje prodire voda.
Pravilno odabrana i stručno implementirana hidroizolacija spriječit će pristup vode i njen negativan utjecaj na konstrukciju mosta. 

Hidroizolacija mosta je višeslojna i sastoji se od osnovnog premaza, izolacijskog sloja i zaštitnog sloja na horizontalnim i vertikalnim površinama mosta.

Postupak hidroizolacije izvodi se na horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.

Kako bi hidroizolacijski radovi bili kvalitetno realizirani i pružili dugotrajnu zaštitu od oštećenja iznimno je važno da betonske površine građevine budu ravne, čiste i suhe.
Za hidroizolaciju se najčešće koriste bitumenske trake koje se vare.

Hidroizolacija mosta je višeslojna i sastoji se od osnovnog premaza, izolacijskog sloja i zaštitnog sloja na horizontalnim i vertikalnim površinama mosta.

Postupak hidroizolacije izvodi se na horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.
Kako bi hidroizolacijski radovi bili kvalitetno realizirani i pružili dugotrajnu zaštitu od oštećenja iznimno je važno da betonske površine građevine budu ravne, čiste i suhe.
Za hidroizolaciju se najčešće koriste bitumenske trake koje se vare.

Hidroizolacija tunela

Tuneli kao podzemne građevine izloženi su djelovanju procijedih voda prisutnih u tlu iznad tunela. Hidroizolacija ovih objekata je nužna za sprječavanje negativnih utjecaja vlage. Kako bismo udovoljili zahtjevima trajnosti i sigurnosti tunela potrebno je zaštiti betonsku konstrukciju od negativnog utjecaja vode. U tom smislu hidroizolacija tunela najčešće se izvodi primjenom PVC membrana koje moraju biti otporne na vlagu i korijenje. Osim toga, korišteni materijal mora zadovoljavati uvjete za primjenu u zahtjevnim projektima. Za hidroizolaciju tunela najčešće se koriste PVC membrane zbog lake prilagodljivosti uvjetima gradnje, visoke otpornosti na korijenje, fleksibilnosti i svojih mehaničkih karakteristika.

Prije polaganja PVC membrane pologu je potrebno pravilno pripremiti kako bi bila suha i čista. Na pripremljenu podlogu koja je temeljito očišćena od svih oštrih premeta polaže se membrana čije spajanje se vrši varenjem vrućim zrakom.

Kako bi postavljena hidroizolacija u potpunosti osigurala temeljni zahtjev sprječavanja prodora vode potrebno je izuzetno pažljivo obaviti pregled podloge na koju je postavljena. Tako se sprječava eventualna šteta te naknadni trošak uklanjanja nedostataka nakon dovršetka radova hidroizolacije tunela.

Za sva pitanja i savjete obratite nam se s povjerenjem.