Termo San d.o.o.

Hidroizolacija podova nužna je za zaštitu objekata od štetnih vanjskih utjecaja vode i vlage. Zato joj treba posvetiti osobitu pažnju. Ugrađuje se u gotovo sve prostorije, a vrsta ovisi o njihovoj namjeni.

S obzirom na namjenu prostora potrebno je izabrati hidroizolacijski materijal odgovarajućih karakteristika jer će u suprotnom doći do prodora vode i vlage koja će prouzročiti značajna oštećenja, čija sanacija je skupa i zahtjevna.

Prilikom izgradnje objekata ili obnove fasade nužna je hidroizolacija zidova.

Prilikom izvođenja radova hidroizolacije vanjskih zidova hidroizolacijski premaz nanosi se direktno na zid prije nanošenja ostalih komponenti koje podrazumijevanju termoizolaciju, košuljicu, fasadu i boju. Stoga je  hidroizolacija vanjskih zidova dio složenog procesa.

Kad je riječ o unutarnjim zidovima najčešći problem su mrlje i plijesan kao rezultat kapilarne vlage ili fasade koja je loše realizirana pri čemu je potrebno utvrditi da li je izvor vlage vanjski ili unutarnji.

Hidroizolacija zidova je kompleksan i zahtjevan postupak i zato je bitna stručnost izvođača radova i kvaliteta korištenih materijala

Kupaonica je dio stambenog prostora koji je najizloženiji vlazi i vodi  i zato je potrebna kvalitetna zaštita od štetnog djelovanja. Pravilan odabir materijala i stručno izvedeni radovi od presudne su važnosti za kvalitetnu hidroizolaciju ovih prostora. U slučaju loše izvedenih radova ili upotrebe loših materija uklanjanje nedostataka i oštećenja predstavlja dug i skup postupak.