Termo San d.o.o.

Vodonepropusnost bazena je jedan od najbitnijih uvjeta za njegovu funkcionalnost. Kako bismo spriječili štetu uzrokovanu curenjem vode nužna je kvalitetna hidroizolacija s vanjske i unutarnje strane. Zato je bazen potrebno pravilno projektirati, koristiti kvalitetne materijale i stručno izvesti  radove.

Hidroizolacija bazena s vanjske strane

Hidroizolacija bazena s vanjske strane sprječava prodor vode u bazen iz tla koje ga okružuje. Vanjske stijenke i dno bazena treba izolirati visokokvalitetnim materijalima. Najčešće korišteni i najefikasniji materijali za izvođenje ove vrste radova su PVC, TPO, bitumenske i betonitne hidroizolacijske trake.

Hidroizolacija bazena s unutarnje strane

Sprječava curenje vode iz bazena. Sustav unutarnje hidroizolacije koji ćemo primijeniti ovisi o tome je li bazen obložen keramičkim pločicama ili je riječ o bazenu bez obloge.

Kod bazena sa završnom oblogom od keramičkih pločica na betonsku školjku vodonepropusnost se postiže nanošenjem epoksidnog ili polimercementnog premaza.

Kad je riječ o bazenima bez obloge vodonepropusnost se postiže korištenjem PVC hidroizolacijske folije u izabranoj boji koja je ujedno i završni sloj.

S aspekta ekonomičnosti PVC membrane su prihvatljivije rješenje. Osim toga, omogućuju lakše održavanje i popravke nastalih oštećenja.