Termo San d.o.o.

Projekt CEKOM - Nova Gradiška

Radovi na objektu CEKOM u Novoj Gradiški uključivali su hidroizolaciju ravnog krova.
Izvodili su se slojevi ravnog krova sljedećim redoslijedom:
1. parna brana
2. toplinska izolacija XPS-om
3. geotekstil
4. PVC hidroizolacijska membrana