Opis projekta

Izrada hidroizolacije objekta. Podovi i zidovi u tlu sa PVC hidroizolacijskom membranom i zaštitom te izrada hidroizolacije balkona sa TPO hidroizolacjskom membrano te polimercementnim premazom.