Opis projekta

Postava bitumenske trake (Teranap) u podovima i na zidovima objekta