Opis projekta

Postava bitumenske parne brane na krovištima objekta