Opis projekta

Izrada polimercementnih premaza na objektima. Izrada hidroizolacije u tlu i oko bazena sa bitumenskim trakama te polimercementnim premazom te izrada hidroizolacije kompezacijskih bazena sa TPo hidroizolacijskom membranom.