Opis projekta

Izrada izolacije krovišta. Postava parne brane, termoizolacije (XPS) te TPO hidroizolacijske membrane.