Opis projekta

Postava bentonitne membrane (voltex) na podovima objekta te postava bitumenske trake i zaštite na zidovima