Opis projekta

Izrada hidroizolacije krovišta sa razdjelim slojem (ethafoam 222) te TPO hidroizolacijskom membranom.