Opis projekta

Izrada izolacije krovišta sa bitumenskom parnom branom, termoizolacijom (XPS) te PVC hidroizolacijskom membranom.