Opis projekta

Postava bitumenskih traka na podovima te postava bitumenske parne brane na krovištima objekta