Opis projekta

Postavljanje hidroizolacije krovišta sa kamenom vunom, Tpo hidroizolacijskom membranom te okapnim limovima.