Opis projekta

Izrada krovišta nadstrečnica sa OSB pločama, kamenom vunom i TPO hidroizolacijskom membranom