Opis projekta

Postava bitumenskih traka na podovima i zidovima objketa te hidroizolacijskog bitumenskog premaza sa zaštitom.